1985 Burdur doğumlu olan Dr. Gözde Yalçın Gülerik, orta ve lise eğitimini Burdur Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.

 

2003-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamladıktan sonra aynı sene Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır.

 

2013 yılında “Kaygılı Çocuklarda İntravenöz Ketamin, Propofol ve Ketofol Sedasyonunun Klinik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi” konulu doktora tezini yüksek başarıyla vererek bilim doktoru ünvanını almıştır.

Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar

Türk Pedodonti Derneği

 

Bilimsel Etkinlikleri

Seminerler ve Kongreler:

 1. Türk Pedodonti Derneği 17. Ulusal Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, Mardin, Türkiye.
 2. 18. Türk Pedodonti Derneği Uluslararası Kongresi. 1-3 Nisan 2011, İstanbul, Türkiye.
 3. 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop, 31 March-2 April, 2011, Istanbul, Turkey.
 4. 11th Congress of The European Academy Of Paediatric Dentistry. 24-27 May 2012, Strasbourg-France.
 5. 19. Türk Pedodonti Derneği Uluslararası Kongresi, 4-7 Ekim 2012, Antalya, Türkiye

 

Yayın ve posterler:

 1. Gözde Yalçın, Zeynep Bercis Güvenç, Nurhan Öztaş. Çocukların Diş Tedavilerinde Bilinçli Sedasyon Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği 17. Ulusal Kongresi, 20-23 Mayıs 2010, Mardin, Türkiye.
 2. Gözde Yalçın, Aylin Arık, Başak Kurdoğlu, Çağdaş Çınar, Nurhan Öztaş. Santral Dev Hücreli Granuloma: 2 Vaka Raporu. 18. Türk Pedodonti Derneği Uluslararası Kongresi. 1-3 Nisan 2011, İstanbul, Türkiye.
 3. Itır Aydıntuğ, Melike Güzelbey, Gözde Yalçın, Simge Kısbet, Sezgi Bellek. Partial Pulpotomy Treatment in Traumatized Young Permanent Incisors With Closed Apex. 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop, 31 March-2 April, 2011, Istanbul, Turkey.
 4. Didem Atabek, Gözde Yalçın, Nurhan Öztaş. A New Bulk Fill Technology With Sonic Activation: Comparison Of Mechanical Properties. 11th Congress of The European Academy Of Paediatric Dentistry. 24-27 May 2012, Strasbourg-France.
 5. Gözde Yalçın, Zeynep Koşmaz, Gülay Kip, Neşe Akal. Mukolipidozis Tip 2: Olgu Sunumu. 19. Türk Pedodonti Derneği Uluslararası Kongresi, 4-7 Ekim 2012, Antalya, Türkiye.
 6. Didem Atabek, Gözde Yalçın, Nurhan Öztaş. Mikrosızıntı Açısından Bulkfill Kompozitlerin Self ve Total Etch Adezivlerler Kullanımının Değerlendirilmesi. 19. Türk Pedodonti Derneği Uluslararası Kongresi, 4-7 Ekim 2012, Antalya, Türkiye.
 7. Didem Atabek, Gözde Yalçın, Şükrü Kalaycı, Haluk Bodur. İrrigasyon Ajanlarının Kök Dentin Yapısı Üzerine Etkisi. 19. Türk Pedodonti Derneği Uluslararası Kongresi, 4-7 Ekim 2012, Antalya, Türkiye.
 8. Atabek D, Yalçın G, Öztaş N. (2014) Comparative Mechanical Properties of Bulk-Fill Resins. Open Journal of Composite Materials. 4: 117-121.
 9. Atabek D, Bodur H, Yalçın G, Kalaycı Ş. (2014) Effects of Oxidative Irrigants on Root Dentin Structure: Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy Study. OHDM.13: 753-756.
Lara Pedodonti

Uzm. Dr. Gözde Yalçın Gülerik